Go to Top

Priser

Nordisk CNC service takster:
* Priser er i DK KR.

Tekniker time kr. *630,00

Kjøre time kr. *385,00

Kjørsel pr. km. kr *5,00

Ved arbeid utover 8 timer eller uten for normal arbejdstid (7-16) faktureres 50% tillegg av timesatsen.

Ved arbeid i helg eller søn/helligedager faktureres 100% tillegg  av timesatsen.

Ved lang reisetid, kontakt Nordisk CNC service for fastpris på reiseutgifter.

Hertil legges evt. overnatning, bro-, fly- og fergebillett samt diett.

Alle priser er ekskl. moms.