Go to Top

Vi utfører

Periodisk vedlikehold

Nordisk CNC Service utfører periodisk vedlikehold og service på CNC styrte maskiner. Dette øker driftsikkerheten og kvaliteten av det ferdig produkt. Gjennomgang av maskiner utføres etter en individuel tilpasset sjekkliste. Med våres 20 års erfaring i service av CNC maskiner så vet vi hva en sjekkliste skal inneholde.

Service-arbeidet utføres med høy grad av nøyaktighet. Etter endt service gjennomgåes sjekkliste og de eventuelle kritiske punkter drøftes med dere, for at beslutte en mulig renovering eller udskiftning av slitte deler.

Service sjekklistene skaper et bilde av maskinens tilstand og en evt. konsekvens en mulig skade/feil. Vi arbeider kontinuerlig med å levere en hurtig og professionel service, uten at gå på kompromis med kvalitet.

Reparation

Nordisk CNC Service utfører reparations oppgaver og feilsøking av CNC styrte maskiner. Årelang erfaring og derav økt kompetanse setter oss istand til at lokalisere og utbedre feil med et så lite avbrudd i produktion som muligt.

Våres erfaring gjør også at vi kan guide kunder over telefonen eller online via teamviewer, for at få løst mindre feil. Telefonsupport innenfor normal arbeidstid er gratis for kunder med serviceavtale.Vi svarer på mobilen døgnet rundt i det omfang det er muligt.

Maskinflyttning

Nordisk CNC Service flytter maskiner av alle typer. Demontering, flytting, oppstilling og oppretting av maskiner utføres. Demontering og transportsikring utføres.

Produktionsoptimering

Nordisk CNC Service utfører optimerings oppgaver på CNC maskiner, og evner i denne forbindelse blandt annet å få øye på mulige tidsbesparelser i
bearbeidninger.

Optimering af programvare; vi kan tilpasse programvare på CNC maskiner slik at det forenkler og optimerer programmeringen. Ofte kan det lages en software løsning som muliggør at det enkelt og hurtigt kan programmeres emner, uten det krever lang cnc erfaring.