Go to Top

Priser

Nordisk CNC service takster:
* Priser er i DK KR.

Tekniker time kr. *630,00
Køre time kr. *385,00
Kørsel pr. km kr. *5,00

Ved arbejde ud over 8 timer eller uden for normal arbejdstid (kl.7-16) faktureres 50% tillæg af timesatsen.

Ved arbejde i weekenden og søn/helligedage faktureres 100% tillæg af timesatsen.

Hertil lægges evt. overnatning, bro-, fly- og færgebilletter samt diæt.

Alle priser er ekskl. moms.